top of page
VỀ CHÚNG TÔI

tận dụng công nghệ để đạt thành công trong thế giới không ngừng phát triển

Gushcloud xây dựng gush.co , một nèn tảng nội bộ nơi chúng tôi lưu giữ dữ liệu influencer khổng lồ. Nó hoạt động như công cụ SAS riêng của chúng tôi, để cung cấp đúng influencer cho khách hàng và đối tác. Chúng tôi phân loại mạng lưới influencer của mình dựa trên sở thích và chuyên môn.

CÁC NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI

xây dựng mối quan hệ và tối đa hóa sự ảnh hưởng của influencer qua các kênh truyền thông xã hội đa dạng.

CÁC NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI
gush.co_logo-02.png

"... chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đang trong một cuộc hành trình để xây dựng một công ty tuyệt vời cùng nhau"

TẬP ĐOÀN GUSHCLOUD, 2019

HỢP TÁC

partners@gushcloud

Chúng tôi chào đón các cơ hội hợp tác. Nếu như bạn có sở hữu một nền tảng SAS  hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  joe.tan@gushcloud.com

CREATING TOMORROW'S POSITIVE INFLUENCE

bottom of page