top of page
VỀ CHÚNG TÔI

xây dựng một hệ sinh thái tài năng, giải trí và tiếp thị kỹ thuật số bền vững

Chúng tôi bắt đầu vòng kêu gọi đầu tư vào đầu năm 2013, và tiến hành đầu tư, đồng hành cùng các công ty thành viên có đóng góp vào việc xây dựng hệ sinh thái toàn cầu xoay quanh các tài năng kỹ thuật số, giải trí và tiếp thị.

CÁC MẢNG ĐẦU TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Thông qua các khoản đầu tư mà chúng tôi đã được đồng hành cùng các doanh nghiệp và các côn ty thành viên trong và ngoài nước

"... chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đang trong một cuộc hành trình để xây dựng một công ty tuyệt vời cùng nhau"

TẬP ĐOÀN GUSHCLOUD, 2019

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

HỢP TÁC

partners@gushcloud

Tại Gushcloud, chúng tôi không bao giờ chần chừ trước các cơ hội hợp tác mới. Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác truyền thông và tiếp thị mới, hãy gửi yêu cầu ngay cho chúng tôi! 

CREATING TOMORROW'S POSITIVE INFLUENCE

bottom of page